Kategori: produkt

Vad är snabb prototyping?

Vad är snabb prototyping?

Snabb prototyping innebär automatisk produktion av fysiska föremål med hjälp av additiv industrialiserad teknik. De inledande teknikerna för snabb prototyping blev tillgängliga under senare delen av 1980-talet och användes för att tillverka modeller och även prototyper av delar. Numera används de i en bredare serie applikationer och de används också vid tillverkning av delar av […]

Läs Mer

Vad måste vi tänka på för att utforma vår produkt?

Vad måste vi tänka på för att utforma vår produkt?

För att få enhet med produktdesign måste vi ha alla andra väsentliga element som omger huvudprodukten också. Att behärska alla element själva skulle vara ineffektivt och i bästa fall svårt, och det är just därför kommunikationsförmåga är mycket viktigt. Den mest kommersiella produkt designen kommer att involvera ett team av människor som specialiserat sig på […]

Läs Mer